ĐỖ THỊ DIỄM MY

ĐÀO TẠO & TƯ VẤN
Học vấn:
Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Tài chính Marketing
Chứng chỉ:
TOPIK 6
Kinh nghiệm:
8 năm kinh nghiệm Biên - Phiên dịch giảng dạy và đào tạo du học
CEO

Contact Me