NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

ĐÀO TẠO & TƯ VẤN
Học vấn:
Cử nhân ngành Hàn Quốc học, tốt nghiệp loại Xuất sắc tại trường Đại học Công nghệ TP. HCM
Chứng chỉ:
TOPIK 6
Kinh nghiệm:
2 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo du học
GIẢNG VIÊN TIẾNG HÀN

Contact Me