TRỊNH THỊ MINH OANH

ĐÀO TẠO & TƯ VẤN
Học vấn:
Cử nhân ngành Hàn Quốc Học, tốt nghiệp loại giỏi tại trường Đại học KHXH và Nhân Văn TP. HCM
Chứng chỉ:
TOPIK 6
Kinh nghiệm:
4 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo du học
GIẢNG VIÊN TIẾNG HÀN

Contact Me